STĘŻENIE DIALDEHYDU MALONOWEGO WE KRWI JAKO WSKAŹNIK PRZY PRZESZCZEPIE WĄTROBY

Jadwiga Piwowarska, Jolanta Felczak, Jacek Łukaszkiewicz

Bibliografia

1.    Polański J., Bardadin K.: Biblioteka po Dyplomie. Hepatologia: kompendium. Medical Tribune Group 2004.

2.    Zhang W., Wang M., Xie H.Y., Zhou L., Meng X.Q., Shi J., Zheng S.: Role of Reactive Oxygen Species in Mediating Hepatic Ischemia-Reperfusion Injury. Transplant Proc 2007, 39, 1332-1337.

3.    Del Rio D., Stewart A.J., Pellegrini N.: A review of recent studies on malondialdehyde as toxic molecule and biological marker of oxidative stress. Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases 2005, 15(4), 316-328.

4.    Gaweł S., Wardas M., Niedworok E., Wardas P.: Dialdehyd malonowy (MDA) jako wskaźnik procesów peroksydacji lipidów w organizmie. Wiad Lek 2004, 57(9-10), 453-45.

5.    Kosieradzki M., Kuczynska J., Piwowarska J., Wegrowicz-Rebandel I., Kwiatkowski  A., Lisik W., Michalak G., Danielewicz R., Paczek L., Rowinski W.: Prognostic significance of free radicals: mediated injury occurring in the kidney donor. Transplantation 2003, 75(8), 1221-1227.

6.    Rowiński W., Wałaszewski J., Pączek L.: Transplantologia kliniczna. PZWL, Warszawa 2004.

7.    Długosz A., Średnicka D., Boratyński J.: Wpływ takrolimusu na stres oksydacyjny i procesy wolnorodnikowe. Postępy Hig Med Dośw 2007, 61, 466-471.

8.    Brodsky SV, Yamamoto T, Tada T, et al.: Endothelial dysfunction in ischemic acute renal failure: rescue by transplanted endothelial cells. Am J Physiol Renal Physiol 2002; 282(6), 1140-1149

9.    Li C, Jackson RM.: Reactive species mechanisms of cellular hypoxia-reoxygenation injury. Am J Physiol Cell Physiol 2002; 282 (2), 227-241.

10.  Bartosz G.: Druga twarz tlenu. Wolne rodniki w przyrodzie. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

11.  Niedernhofer LJ, Daniels JS, Rouzer CA.: Malondialdrhyde, a product of lipid peroxidation, is mutagenic in human cells. J Biol Chem 2003, 278, 31426-33.

12.  Uchida K.: Role of reactive aldehyde in cardiovascular disease. Int J Biochem Cell Biol  2000, 28, 1685-96.

13.  Wilson D., Metz H., Graver L., Rao P.S.: Direct method for quantification of free malondialdehyde with high-performance capillary electrophoresis in biological samples. Clin Chem 1997, 43(10), 1982-1983.

14.  Steghens JP., van Kappel AL., Denis I., Collombel C.: Diaminonaphtalene, a new highly specific reagent for HPLC-UV measurement of total and free malondialdehyde in human plasma or serum. Free Radic Biol Med. 2001, 31(2), 242-249.

15.  Carbonneau MA., Peuchant E., Sess D.: Free and bound malondialdehyde measured as thiobarbituric acid adduct by HPLC in serum and plasma. Clin Chem 1991, 37, 1423-1429.

16.  Yeo HC., Helbock HJ., Chyu D.: Assay of malondialdehyde in biological fluids by gas chromatography – mass spectrometry. Anal Biochem 1994, 220, 391-396.

17.  Mao J., Zhang H., Luo J.: New method for HPLC separation and fluorescence detection of malonaldehyde in normal human plasma. J Chromatogr B 2006, 832, 103-108.

18.  Hong YL., Yeh SL., Chang CY., Hu ML.: Total plasma malondialdehyde levels in 16 Taiwanese college students determined by various thiobarbituric acid tests and an improved high-performance liquid chromatography-based method.  Clin Biochem. 2000, 33(8), 619-625.

19.  Pilz J., Meineke I., Gleiter Ch.H.: Measurement of free and bound malondialdehyde in plasma by high-performance liquid chromatography as the 2,4-dinitrophenylhydrazine derivative. J Chromatogr B 2000, 742, 315-325.

20.  Largilliere C., Melancon SB.: Free Malondialdehyde determination in human plasma by High-Performance Liquid Chromatography. Anal Biochem 1988, 170(1), 123-126.

21.  Bartosz G.: Druga twarz tlenu. Wolne rodniki w przyrodzie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

22.  Zhao J., Zhao Y., Wang H., Gu X., Ji J., Gao C.: Association between metabolic abnormalities and HBV related hepatocelluar carcinoma in Chinese: A cross-sectional study. Nutr J 2011, 10, 49-56.

23.  Tsai S.M., Lin S.K., Lee K.T., Hsiao J.K., Huang J.C., Wu S.H., Ma H., Wu S.H., Tsai L.Y.: Evaluation of redox statuses in patients with hepatitis B virus-associated hepatocellular carcinoma. Ann Clin Biochem 2009, 46, 394-400.

24.  Czeczot H., Scibior D., Skrzycki M., Podsiad M.: Glutathione and GSH-dependent enzymes in patients with liver cirrhosis and hepatocellular carcinoma. Acta Biochim Pol 2006, 53, 237-242.

25.  Lorente L, Rodriguez ST, Sanz P, Abreu-González P, Díaz D, Moreno AM, Borja E, Martín MM, Jiménez A, Barrera MA.: Association between Pre-Transplant Serum Malondialdehyde Levels and Survival One Year after Liver Transplantation for Hepatocellular Carcinoma. Int J Mol Sci 2016, 17, 1-10.

26.  Pilaszek Z.: Wpływ zmian nowotworowych w wątrobie na efektywność ektogenezy. Praca magisterska, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa, 2008.