2021, 3, 18-27

ZJAWISKO FOTONADWRAŻLIWOŚCI – ISTOTNE DZIAŁANIE NIEPOŻĄDANE POWSZECHNIE STOSOWANYCH LEKÓW

Angelika Lis, Katarzyna Wyszomierska,

Katarzyna Znajdek, Łukasz Szeleszczuk,

Monika Zielińska-Pisklak


2021, 2, 9-17

ZASTOSOWANIA KLINICZNE PAKLITAKSELU W TERAPII NOWOTWORÓW

Kinga Byk, Filip Charuk, Ewa Olędzka,

Marcin Sobczak, Monika Zielińska-Pisklak


2021, 1, 1-8

KOFEINA I INNE SUBSTANCJE AKTYWNE FARMAKOLOGICZNIE ZAWARTE W ZIARNACH KAWOWCA

Aleksandra Grodzka, Wiktoria Kużaj,

Monika Zielińska-Pisklak, Łukasz Szeleszczuk,

Marcin Sobczak


2020, 5, 40-49

ZASTOSOWANIE METOD ANALITYCZNYCH W OZNACZANIU AKTYWNOŚCI DEHYDROGENAZY INOZYNOMONOFOSFORANOWEJ (IMPDH) PODCZAS TERAPII IMMUNOSUPRESYJNEJ

Arkadiusz Kocur, Dorota Marszałek,

Tomasz Pawiński


2020, 4, 27-39

PRZEWLEKŁA CHOROBA NEREK ORAZ WYBRANE ASPEKTY MONITOROWANIA STANU BIORCÓW NERKI

Natalia Korytowska, Beata Pytlak,

Mariusz Niemczyk


2020, 3, 19-26

CYKLODEKSTRYNY — ZASTOSOWANIE W PRZEMYŚLE FARMACEUTYCZNYM

Iwona Lewandowska, Monika Zielińska-Pisklak,

Łukasz Szeleszczuk, Dariusz Maciej Pisklak,

Marcin Sobczak


2020, 2, 10-18

NADCIŚNIENIE PŁUCNE — PATOFIZJOLOGIA I LEKI WYKORZYSTYWANE W TERAPII

Iwona Lewandowska, Monika Zielińska-Pisklak,

Łukasz Szeleszczuk, Dariusz Maciej Pisklak,

Marcin Sobczak


2020, 1, 1-9

NANOCZĄSTKI ZŁOTA W DIAGNOSTYCE I TERAPII NOWOTWORÓW – WYBRANE ZASTOSOWANIA

Emilia Balcer, Maciej Mazur


2019, 11, 66-71

FAŁSZOWANIE PRODUKTÓW LECZNICZYCH ORAZ ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z ICH STOSOWANIA

Aneta Emilia Jabłońska, Krzysztof Adam Stępień


2019, 10, 60-65

MECHANIZMY PROWADZĄCE DO ANGIOGEGNEZY W NOWOTWORACH

Magdalena Tchorzewska, Malwina Kowalik,

Adrianna Kuliś, Wioletta Olejarz


2019, 9, 51-59

POWSZECHNOŚĆ SUPLEMENTÓW DIETY A ZAGROŻENIA ZWIĄZANE Z ICH STOSOWANIEM

Krzysztof Adam Stępień, Jakub Niewiarowski

Anna Harasimiuk


2019, 8, 43-50

OCHRONNA ROLA KWASU α-LIPONOWEGO W MIAŻDŻYCY I CHOROBACH SERCOWO-NACZYNIOWYCH

Dominika Łacheta, Wioletta Olejarz


2019, 7, 36-42

ROŚLINNE KOMÓRKI MACIERZYSTE I ICH ZASTOSOWANIE W KOSMETOLOGII I MEDYCYNIE REGENERACYJNEJ

Anna Szymanowska, Agnieszka Gornowicz,

Anna Bielawska, Krzysztof Bielawski


2019, 6, 29-35

PERSPEKTYWY ZASTOSOWANIA TERAPEUTYCZNEGO EGZOSOMÓW W NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCYCH NOWOTWORACH

Mateusz Żaczko, Tomasz Lorenc,

Wioletta Olejarz, Grażyna Nowicka


2019, 5, 24-28

EPIDEMIOLOGIA PALENIA TYTONIU I METODY EFEKTYWNIE WSPIERAJĄCE WALKĘ Z UZALEŻNIENIEM OD NIKOTYNY

Wojciech Wahl, Dorota Jędrzejczyk-Okońska,

Adam Fronczak


2019, 4, 20-23

PRZEGLĄD AKTUALNYCH WYTYCZNYCH I BADAŃ ZASTOSOWANIA KWASU ACETYLOSALICYLOWEGO W PREWENCJI PIERWOTNEJ INCYDENTÓW SERCOWO-NACZYNIOWYCH

Tomasz Kordowski, Tomasz Tatara,

Adam Fronczak


2019, 3, 14-19

UDZIAŁ KOMÓREK IMMUNOLOGICZNYCH W PATOGENEZIE ORBITOPATII GRAVESA

Anna Król, Dominika Łacheta


2019, 2, 6-13

EGZOSOMY JAKO NOŚNIKI INFORMACJI W KOMUNIKACJI MIĘDZY KOMÓRKAMI NOWOTWOROWYMI

Aleksandra Grzybowska, Tomasz Lorenc,

Wioletta Olejarz, Grażyna Nowicka


2019, 1, 1-5

ROLA AMINOPEPTYDAZ ŁOŻYSKOWYCH W PRZEBIEGU CIĄŻY

Paulina Wilczyńska, Barbara Lisowska-Myjak


2018, 3, 30-37

FOTOGENOTOKSYCZNOŚĆ W BADANIACH IN VITRO ORAZ TESTACH BAKTERYJNYCH W LATACH 2013-2018 W PORÓWNANIU DO LAT WCZEŚNIEJSZYCH W ŚWIETLE ZMIAN PRZEPISÓW PRAWNYCH

Anna Zgadzaj


2018, 2, 10-29

FOTOTOKSYCZNOŚĆ LEKÓW DLA ORGANIZMÓW WODNYCH - WAŻNY ELEMENT W OCENIE RYZYKA ŚRODOWISKOWEGO

Milena Wawryniuk, Grzegorz Nałęcz-Jawecki


2018, 1, 1-9

WYBRANE ASPEKTY DZIAŁANIA BIOLOGICZNEGO POCHODNYCH 5-HYDROKSYKUMARYNY

Paulina Jeleniewicz, Zuzanna Czarnocka,

Dawid Grzeszczuk, Kinga Ostrowska


2017, 10, 86-94

PROBIOTYKI A ZDROWIE - DZIŚ I JUTRO

Dominika Winiarz, Kamila Domańska,

Kinga Paluch, Dorota Skrajnowska


2017, 9, 80-85

KOMPLEKSY MIEDZI(II) ZASAD SCHIFFA - NOWE ZWIĄZKI O AKTYWNOŚCI PRZECIWDROBNOUSTROJOWEJ

Elżbieta Hejchman, Dominik Lewandowski


2017, 8, 68-79

ROŚLINNE METABOLITY JAKO KLUCZOWY BIOPRODUKT BIOTECHNOLOGII ROŚLIN

Mateusz Kawka, Maciej Pilarek,

Katarzyna Sykłowska-Baranek,

Agnieszka Pietrosiuk


2017, 7, 60-67

EKSTRAKCJA IN SITU ROŚLINNYCH METABOLITÓW WTÓRNYCH

Mateusz Kawka, Maciej Pilarek,

Katarzyna Sykłowska-Baranek,

Agnieszka Pietrosiuk


2017, 6, 50-59

ZWIĄZKI WIĄŻĄCE SIĘ Z BIAŁKAMI OSOCZA U LUDZI. ZNACZENIE W TERAPII ORAZ METODY OZNACZANIA WOLNEJ FRAKCJI

Martyna Chechłacz, Natalia Korytowska


2017, 5, 40-49

LECZENIE ANTYKOAGULACYJNE W OSTRYCH ZESPOŁACH WIEŃCOWYCH I UDARZE NIEDOKRWIENNYM MÓZGU

Natalia Cichoń, Dominika Lach,

Joanna Saluk-Bijak, Michał Bijak


2017, 4, 34-39

WYBRANE ASPEKTY ŻYWIENIA POZAJELITOWEGO

Karolina Księżarczyk, Bartłomiej Sankowski


2017, 3, 16-33

POCHODNE BENZIMIDAZOLU WYKAZUJĄCE AKTYWNOŚĆ BIOLOGICZNĄ

Bartosz Kózka, Anna Kowalkowska


2017, 2, 8-15

MECHANIZM DZIAŁANIA INDOLO-3-KARBINOLU I 3,3´-DIINDOLILOMETANU W CHEMOPREWENCJI CHORÓB NOWOTWOROWYCH

Teresa Żołek, Aleksandra Trzeciak


2017, 1, 1-7

POCHODNE INDAZOLU JAKO ZWIĄZKI O DZIAŁANIU PRZECIWNOWOTWOROWYM

Aneta Affek, Maria Niemyjska,

Martyna Wełpa


2016, 10, 64-72

BLASKI I CIENIE WSPÓŁCZESNEJ FARMAKOTERAPII ANTYKOAGULACYJNEJ

Bartłomiej Kałaska, Joanna Mikłosz,

Emilia Sokołowska, Andrzej Mogielnicki


2016, 9, 57-63

RECEPTOROWE MECHANIZMY REGULACJI METABOLIZMU KWASÓW ŻÓŁCIOWYCH I KSENOBIOTYKÓW. ZNACZENIE EKSPRESJI CYP3A4 DLA BEZPIECZEŃSTWA I SKUTECZNOŚCI FARMAKOTERAPII

Grażyna Kubiak-Tomaszewska, Jan Pachecka,

Jacek Łukaszkiewicz, Piotr Tomaszewski


2016, 8, 52-56

WEMURAFENIB JAKO SELEKTYWNY INHIBITOR KINAZY SERONINOWO-TREONINOWEJ B-RAF STOSOWANY W LECZENIU CZERNIAKA

Krzysztof Kubica, Aleksander Mazurek


2016, 7, 45-51

WIELONIENASYCONE KWASY TŁUSZCZOWE I PRODUKTY ICH UTLENIENIA

Piotr Wałejko, Stanisław Witkowski


2016, 6, 40-44

STĘŻENIE DIALDEHYDU MALONOWEGO WE KRWI JAKO WSKAŹNIK PRZY PRZESZCZEPIE WĄTROBY

Jadwiga Piwowarska, Jolanta Felczak,

Jacek Łukaszkiewicz


2016, 5, 34-39

JONY CYTRYNIANOWE – ROLE FIZJOLOGICZNE, ZASTOSOWANIE FARMAKOTERAPEUTYCZNE ORAZ POTENCJALNE ZNACZENIE W INŻYNIERII BIOMATERIAŁOWEJ

Mateusz Karasiewicz, Sylwester Krukowski


2016, 4, 25-33

PODOBIEŃSTWA I RÓŻNICE W TERAPIACH PRZECIWPŁYTKOWYCH W OSTRYCH ZESPOŁACH WIEŃCOWYCH I UDARZE NIEDOKRWIENNYM MÓZGU

Natalia Cichoń, Dominika Lach,

Michał Bijak, Paulina Rzeźnicka,

Joanna Saluk


2016, 3, 17-24

SELENINOTRIGLICERYDY NADZIEJĄ W ZWALCZANIU NOWOTWORÓW

Anna Flis-Borsuk, Lidia Śliwka,

Zofia Suchocka, Jakub Borsuk,

Zbigniew Fijałek, Katarzyna Lubelska,

Piotr Suchocki


2016, 2, 7-16

POSZUKIWANIE NASTĘPCÓW PROTAMINY: SKUTECZNE I BEZPIECZNE HAMOWANIE KRWAWIENIA WYWOŁANEGO PODANIEM POZAJELITOWYCH ŚRODKÓW PRZECIWKRZEPLIWYCH

Emilia Sokołowska, Andrzej Mogielnicki


2016, 1, 1-6

NOWOCZESNE SYSTEMY DOSTARCZANIA ANTYBIOTYKÓW DO KOŚCI NA BAZIE HYDROKSYAPATYTU

Aleksandra Laskus, Joanna Kolmas


2015, 6, 40-45

EPIDEMIOLOGIA, KLASYFIKACJA ORAZ DIAGNOSTYKA CZYNNYCH I NIECZYNNYCH HORMONALNIE GRUCZOLAKÓW PRZYSADKI

Karolina Nowakowska


2015, 5, 28-39

LIGANDY RECEPTORA 5-HT1A JAKO POTENCJALNE LEKI PRZECIWDEPRESYJNE

Martyna Z. Wróbel, Monika Marciniak


2015, 4, 21-27

NOWE KIERUNKI POSZUKIWAŃ LEKÓW ANTYPSYCHOTYCZNYCH

Grzegorz Ślifirski, Tomasz Słowiński,

Jacek Stefanowicz


2015, 3, 13-20

NAŁÓG PALENIA PAPIEROSÓW KLASYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH A RYZYKO SKUTECZNEJ FARMAKOTERAPII

Paulina Brewczyńska, Justyna Makowska,

Dorota Skrajnowska, Marta Teryks,

Andrzej Tokarz


2015, 2, 6-12

NOWOTWORY JAMY USTNEJ - DANE EPIDEMIOLOGICZNE I CZYNNIKI RYZYKA ZACHOROWANIA

Justyna Śledź


2015, 1, 1-5

ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA

BISFENOLEM A

Dominika Łaszczyca, Katarzyna Paradowska,

Katerina Makarova


2014, 3, 16-22

ZNACZENIE WAPNIA W METABOLIZMIE CZŁOWIEKA I CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA JEGO BIODOSTĘPNOŚĆ W DIECIE

Łukasz Szeleszczuk, Marzena Kuras


2014, 2, 7-15

OPTYMALIZACJA ODZYSKU KADMU W PROCESIE EKSTRAKCJI DO FAZY STAŁEJ NA POLIMERZE ZE ŚLADEM JONOWYM

Anna Machowska


2014, 1, 1-6

WIELOKIERUNKOWE DZIAŁANIE WITAMINY D

Joanna J. Sajkowska, Katarzyna Paradowska


2013, 8, 56-64

WARTOŚĆ DIAGNOSTYCZNA WŁOSÓW

Izabela Łuczak-Zielkiewicz,

Mirosław M. Szutowski


2013, 7, 48-55

SYNTEZA I BADANIA STRUKTURALNE HYDROKSYAPATYTÓW WAPNIOWYCH MODYFIKOWANYCH AMINOKWASAMI

Sylwester Krukowski


2013, 6, 42-47

ALKOHOL VERSUS KANABINOLE - PORÓWNANIE SZKODLIWOŚCI

Helena E. Makulska-Nowak


2013, 5, 37-41

KOKRYSZTAŁY – NOWA FORMA LEKU

Agnieszka Sokal, Edyta Pindelska


2013, 4, 27-36

SPEKTROSKOPIA RAMANA: NOWOCZESNA TECHNIKA W DIAGNOSTYCE MEDYCZNEJ I ANALIZIE BIOCHEMICZNEJ

Paulina Nykiel


2013, 3, 18-26

BIOTECHNOLOGIA GRZYBÓW. ZASTOSOWANIE W FARMACJI I SUPLEMENTACJI

Jadwiga Turło


2013, 2, 11-17:

KAPSAICYNA - WŁAŚCIWOŚCI, ZASTOSOWANIA I PERSPEKTYWY

Tomasz Pieńko


2013, 1, 1-10:

LEKI WIELOCELOWE – NOWY PARADYGMAT W PROJEKTOWANIU LEKÓW

Piotr Bojanowski, Piotr F. J. Lipiński,

Paweł Czekała, Dariusz Plewczyński


2012, 6, 40-48:

CHROMATOGRAFICZNE METODY IZOLACJI I IDENTYFIKACJI FENOLOKWASÓW

Piotr Mróz, Katarzyna Wilczek,

Małgorzata Żak, Monika Zielińska–Pisklak


2012, 5, 32-39:

SUBSTANCJE PROMIENIOCHRONNE A ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE

Grzegorz Nałęcz-Jawecki, Tomasz Zawadzki,

Agata Skrzypczak


2012, 4, 26-31:

NANOTECHNOLOGIA W PRODUKCJI ŻYWNOŚCI – KIERUNKI ROZWOJU, ZAGROŻENIA I REGULACJE PRAWNE

Małgorzata Idzikowska, Marta Janczura,

Tomasz Lepionka, Michał Madej,

Edyta Mościcka, Justyna Pyzik,

Paulina Siwek, Weronika Szubierajska,

Dorota Skrajnowska, Andrzej Tokarz


2012, 3, 18-25:

POCHODNE ADAMANTANU – RÓŻNORODNOŚĆ DZIAŁAŃ BIOLOGICZNYCH. PRZEGLĄD SUBSTANCJI DOPUSZCZONYCH DO LECZNICTWA W POLSCE ORAZ POTENCJALNYCH LEKÓW

Agnieszka Lis-Cieplak


2012, 2, 9-17:

ZASTOSOWANIE MODELOWANIA MOLEKULARNEGO W PROJEKTOWANIU I OCENIE WŁAŚCIWOŚCI POLIMERÓW ZE ŚLADEM MOLEKULARNYM

Monika Pawłowska


2012, 1, 1-8:

STRATEGIE WALKI ZE ZJAWISKIEM OPORNOŚCI WIELOLEKOWEJ NOWOTWORÓW

Magdalena Bamburowicz-Klimkowska,

Mirosław M. Szutowski


2011, 3, 34-40:

FUNKCJE TRANSPORTERÓW TYPU ABC

Magdalena Bamburowicz-Klimkowska,

Urszula Bogucka, Mirosław M. Szutowski


2011, 2, 28-33:

BIOTERRORYZM – ZAGROŻENIE, ZASADY POSTĘPOWANIA, REGULACJE PRAWNE

Katarzyna Czuba, Magdalena Mazurkiewicz,

Kamil Kamiński, Filip Różewski,

Dorota Skrajnowska, Andrzej Tokarz


2011, 1, 1-27:

ROŚLINNE ZWIĄZKI BARWNE, ICH WŁAŚCIWOŚCI BIOLOGICZNE ORAZ MOŻLIWOŚCI WYTWARZANIA W KULTURACH IN VITRO

Olga Bołonkowska, Agnieszka Pietrosiuk,

Katarzyna Sykłowska-Baranek


2010, 4, 27-37:

CHROMATOGRAFICZNE METODY IZOLACJI I IDENTYFIKACJI FLAWONOIDÓW I SAPONIN

Michał Machowski, Dorota Kaliszewska,

Anna Kiss


2010, 3, 22-26:

Arglabina – lakton seskwiterpenowy o właściwościach przeciwnowotworowych

Marta Grech-Baran, Agnieszka Pietrosiuk


2010, 2, 13-21:

Modele oddziaływań ligandów arylopiperazynylowych z receptorami serotoninowymi 5-ht1a, 5-ht2a i 5-ht7

Anna Bielenica, Jerzy Kossakowski


2010, 1, 1-12:

Zastosowanie metod obliczeniowych do wyznaczania budowy modeli farmakoforowych receptorów 5-HT1A, 5-HT2A oraz 5-HT7

Anna Bielenica, Jerzy Kossakowski


2009, 4, 24-30:

Zanieczyszczenie środowiska przyrodniczego lekami. I: ocena toksyczności trzech fluorochinolonów dla rzęsy drobnej Lemna minor

Magdalena Bielińska,

Grzegorz Nałęcz-Jawecki


2009, 3, 19-23:

Wybrane technologie optymalizujące dostarczanie substancji czynnych w nowoczesnych postaciach leku

Karolina Gimpel, Piotr Luliński,

Dorota Maciejewska


2009, 2, 13-18:

WPŁYW METYLACJI DNA NA FUNKCJONOWANIE GENOMU

Marcin Łukasik, Jolanta Karmalska,

Mirosław M. Szutowski, Jacek Łukaszkiewicz


2009, 1, 1-12:

Źródła pokarmowe oraz efekty prozdrowotne sprzężonych dienów kwasu linolowego (CLA)

Agnieszka Białek, Andrzej Tokarz


2008, 2, 12-19:

Biologiczne właściwości monenzyny A

Joanna Stefańska, Adam Huczyński


2008, 1, 1-11:

Synteza polimerów imprintowanych dopaminą i teoretyczna analiza oddziaływań międzycząsteczkowych w kompleksie prepolimeryzacyjnym

Piotr Luliński, Aleksandra Cieślak,

Dorota Maciejewska


2007, 2, 13-17:

ŚRODEK PRZECIWDROBNOUSTROJOWY TRICLOSAN - DZIAŁANIE, ZASTOSOWANIE I ZAGROŻENIA

Magda Izydorczak, Joanna Stefańska


2007, 1, 1-12: 

PRZEGLĄD PREPARATÓW NAJCZĘŚCIEJ STOSOWANYCH W LECZENIU CHORÓB GRZYBICZYCH

Marta Szymańska, Andrzej Baranowski,

Dariusz Płachta


2006, 1, 1-16:

MAGNETYCZNY REZONANS JĄDROWY W BADANIACH STRUKTURALNYCH BIOMOLEKUŁ NA PRZYKŁADZIE BADANIA MODELOWYCH UKŁADÓW HELIKALNYCH

Marta Oleszczuk


2005, 3, 19-24:

PODWYŻSZONE STĘŻENIE HOMOCYSTEINY WE KRWI JAKO WSKAŹNIK ZAGROŻENIA ZDROWIA

Sylwia Kraczkowska, Zofia Suchocka,

Jan Pachecka


2005, 2, 10-18:

CHOROBA NOWOTWOROWA PIERSI I NOWE ZWIĄZKI O AKTYWNOŚCI PRZECIWNOWOTWOROWEJ

Paweł Żero, Maria Niemyjska,

Magdalena Rasztawicka, Dorota Maciejewska


2005, 1, 1-9:

KWASY TŁUSZCZOWE - CZYNNIKI MODYFIKUJĄCE PROCESY NOWOTWOROWE

Małgorzata Jelińska


2004, 3, 18-24:  

PRZYDATNOŚĆ OWOCÓW ROSA SPINOSISSIMA I ROSA HYBRIDA DO PRODUKCJI WYSOKOWITAMINOWYCH SOKÓW MĘTNYCH

Anna Babis, Alicja Z. Kucharska


2004, 2, 10-17:

IZOPROSTANY - NOWE BIOMARKERY LIPIDOWEJ PEROKSYDACJI IN VIVO

Andrzej Tokarz, Małgorzata Jelińska,

Agnieszka Ozga


2004, 1, 1-9:

METODY OTRZYMYWANIA SOLI DIARYLOJODONIOWYCH I JODYLOARENÓW ORAZ ICH ZASTOSOWANIE W SYNTEZIE ORGANICZNEJ

Barbara Krassowska-Świebocka, Piotr Rudzki


2003, 3, 18-24:

OPORNOŚĆ GRONKOWCÓW ZŁOCISTYCH NA ŚRODKI PRZECIWBAKTERYJNE

Joanna Stefańska


2003, 2, 11-17:

BADANIE TOKSYCZNOŚCI ŚRODOWISKA WODNEGO METODĄ BIOINDYKACJI

Grzegorz Nałęcz-Jawecki


2003, 1, 1-10:

OTYŁOŚĆ - PRZYCZYNY I LECZENIE

Zofia Suchocka