Redakcja - Editorial Staff:

Eliza Malinowska (redaktor naczelny, Editor-in-Chief); Marta K. Dudek; Magdalena Sperzyńska (red. językowy, language editor); Andrzej Zimniak (konsultant programowy, program consultant)

 

Kontakt - Contact:

eliza.malinowska@wum.edu.pl

 

Adres - Address:

http://biuletynfarmacji.wum.edu.pl/

 

Indeksowane przez - Indexed in:

Web of Science

Index Copernicus

GBL (Główna Biblioteka Lekarska)