Redakcja - Editorial Staff:

Andrzej Zimniak (redaktor naczelny, Editor-in-Chief); Eliza Malinowska; Marta K. Dudek; Magdalena Sperzyńska (red. językowy, language editor)

 

Kontakt - Contact:

andrzej.zimniak@wum.edu.pl

tel. +48 503 706 135

 

Adres - Address:

http://biuletynfarmacji.wum.edu.pl/

 

Indeksowane przez - Indexed in:

Web of Science

Index Copernicus

GBL (Główna Biblioteka Lekarska)