Lista recenzentów - List of Referees

Lista jest uzupełniana raz na rok w styczniu i obejmuje recenzentów z lat poprzednich.

The list is supplemented annually in January and includes reviewers from previous years.

 

Magdalena Bamburowicz-Klimkowska

Barbara Baranowska

Artur Beberok

Agnieszka Białek

Monika Cieszyńska-Semenowicz

Maciej Dawidowski

Anna Długosz

Marta K. Dudek (poprzednio Jamróz)

Andrzej Ejchart

Michał Fedoryński

Mirosława Furmanowa

Paweł Golik

Marta Grech-Baran

Tomasz Gubica

Franciszek Herold

Artur Jakimiuk

Małgorzata Jarończyk

Bartosz Kiersztyn

Anna Kiss

Marzenna Klimaszewska

Marek Król

Małgorzata Litwiniuk

Piotr Luliński

Michał Łaźniewski

Tomasz Łęski

Marcin Łukasik

Jacek Łukaszkiewicz

Dorota Maciejewska

Helena E. Makulska-Nowak

Grzegorz Nałęcz-Jawecki

Jadwiga Nartowska

Katarzyna Nazimek

Grażyna Nowicka

Regina Olędzka

Agnieszka Pietrosiuk

Sławomir Pikuła

Maciej Pisklak

Józef Sawicki

Edmund Sieradzki

Bohdan Starościak

Zofia Suchocka

Dorota Szostak-Węgierek

Mirosław Szutowski

Wojciech Szypuła

Joanna Śniecikowska

Andrzej Tokarz

Jadwiga Turło

Martyna Wróbel

Katarzyna Zawada

Andrzej Zimniak