Lista recenzentów - List of Referees

Lista jest uzupełniana raz na rok w styczniu.

The list is supplemented annually in January.

 

Magdalena Bamburowicz-Klimkowska

Agnieszka Białek

Maciej Dawidowski

Andrzej Ejchart

Michał Fedoryński

Mirosława Furmanowa

Tomasz Gubica

Franciszek Herold

Marta K. Jamróz (obecnie Dudek)

Małgorzata Jarończyk

Anna Kiss

Marek Król

Małgorzata Litwiniuk

Piotr Luliński

Michał Łaźniewski

Tomasz Łęski

Marcin Łukasik

Jacek Łukaszkiewicz

Dorota Maciejewska

Helena E. Makulska-Nowak

Grzegorz Nałęcz-Jawecki

Jadwiga Nartowska

Grażyna Nowicka

Regina Olędzka

Agnieszka Pietrosiuk

Maciej Pisklak

Józef Sawicki

Edmund Sieradzki

Bohdan Starościak

Zofia Suchocka

Dorota Szostak-Węgierek

Mirosław Szutowski

Wojciech Szypuła

Andrzej Tokarz

Jadwiga Turło

Katarzyna Zawada

Andrzej Zimniak