ISSN 2080-1602

 

Istnieje od - First Published:

4.08.2003 r.

 

Poprzednia nazwa - Previous Name (4.08.2003 - 25.06.2008):

Biuletyn Wydziału Farmaceutycznego

Akademii Medycznej w Warszawie

(Biul. Wydz. Farm. AMW)

 

Wydawca: Wydział Farmaceutyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

 

BIULETYN figuruje na punktowanej liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, czasopismo od stycznia 2016 r. ma przyznane 5 punktów.

Lista czasopism punktowanych znajduje się pod adresem http://www.nauka.gov.pl/ (bezpośredni link).